Godziny przyjęć

Środy 12.00 – 20.00

Formy terapii

 • terapia indywidualna
 • terapia rodzinna
 • terapia małżeńska/par

Zadzwoń

602 696 771

Zadzwoń i zarezerwuj termin wizyty.

O mnie

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży z II stopniem specjalizacji, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ukończone całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wieloletnia praca w Ambulatorium Terapii Rodzin (terapia rodzin w podejściu systemowym).

W pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem rożnorodnych zaburzeń wczesnodziecięcych oraz okresu dorastania jak zaburzenia zachowania i emocji, zespół ADHD, zaburzenia autystyczne, zaburzenia depresyjno-lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia jedzenia (anoreksja i bulimia psychiczna), zaburzenia psychotyczne oraz szereg innych. Zajmuję się również terapią indywidualną osób dorosłych w podejściu psychodynamicznym, terapią par oraz terapią rodzinną (dotyczy głównie pacjentów w okresie dorastania i młodszych).

“Człowiek nie może być – jak część składowa maszyny – uczuciowo obojętny; musi on kochać i nienawidzić, a także być kochanym i nienawidzonym.”

— Antoni Kępiński

Formy leczenia

 • Konsultacja psychiatryczna

  Celem konsultacji jest postawienie diagnozy na podstawie objawów, trudności i ograniczeń, co pozwala określić plan leczenia. Leczenie opiera się na farmakoterapii lub/i na psychoterapii, w zależności od rodzaju problemu, oczekiwań i możliwości pacjenta. Wskazaniami do konsultacji są wszelkie zaburzenia psychiczne takie jak zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia jedzenia /anoreksja i bulimia psychiczna/, zaburzenia zachowania i emocji oraz szereg innych, utrudniających normalne funkcjonowanie. Wskazaniem do konsultacji są również wszelkiego rodzaju sytuacje konfliktowe w rodzinie, małżeństwie/związku czy w życiu zawodowym.

 • Interwencja kryzysowa

  To forma leczenia ściśle związana z zaistniałą sytuacją, wywołująca zwykle duży niepokój i napięcie, uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Może dotyczyć osób w każdym wieku, w przypadku dzieci i młodzieży możliwość spotkań wspólnych z rodzicami. Celem interwencji jest poradzenie sobie z zaistniałym kryzysem.

 • Psychoterapia indywidualna

  To forma terapii oparta na bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Wymaga dłuższego czasu i regularnych spotkań. W przypadku dorosłych opiera się na podejściu psychodynamicznym /wywodzącym się z klasycznej psychoanalizy/, a w przypadku dzieci i młodzieży terapia indywidualna często łączona jest z terapią rodzinną /systemową/.

 • Terapia rodzinna/systemowa

  Dotyczy dzieci i młodzieży i polega na pracy z całą rodziną, ponieważ pacjent w tym okresie rozwoju pozostaje w dużej zależności od swych rodziców/opiekunów. Rodzina jest rozumiana jako ściśle powiązany ze sobą system, w którym nie sposób zmienić jednego elementu, nie zmieniając pozostałych. Problem pacjenta jest więc rozpatrywany w szerszym, rodzinnym kontekście. Wskazaniem do terapii rodzin są wszelkie zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania /zab. zachowania i emocji, zab. depresyjne i lękowe, zab. jedzenia, zab.obsesyjno-kompulsyjne, zab. psychotyczne i szereg innych/, jak i trudności w porozumiewaniu się, konflikty w rodzinie, czy stres związany ze zmianami takimi jak narodziny kolejnego dziecka, utrata bliskiej osoby, rozwody, rozstania czy rekonstruowanie nowej rodziny.

 • Terapia małżeńska/par

  Polega na wspólnych spotkaniach małżonków czy partnerów. Wymaga dłuższego czasu i regularnych spotkań. Wskazaniem do terapii są trudności w porozumiewaniu się, wyrażaniu swoich emocji i potrzeb, poczucie oddalenia i niezrozumienia, niespójne oczekiwania lub sytuacje kryzysowe takie jak choroby, utraty bliskich, pracy, konflikty co do wychowania dzieci, zdrady czy brak poczucia sensu trwania związku.

Diagnoza

 • ADHD

  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Objawy pojawiają się we wczesnym dzieciństwie. Dzieci z tym zaburzeniem cechuje duża ruchliwość, trudno im wysiedzieć na miejscu, dokończyć daną czynność, są niecierpliwe, niespokojne, często rozdrażnione, mają trudności w skupieniu uwagi, koncentracji na czytaniu, oglądaniu itp. Problemy narastają wraz z rozpoczęciem szkoły, która wymaga dostosowania się do programu zajęć i współpracy z nauczycielem i innymi dziećmi. Mogą również wystąpić problemy ze snem. Zaburzenie to wymaga stałego leczenia psychiatrycznego /czasami farmakologicznego/ oraz pracy z dzieckiem i rodziną /terapia behawioralna/.

 • Anoreksja psychiczna

  Zaburzenie polegające na znacznej utracie masy ciała /15% poniżej masy należnej/, lęku przed przytyciem, zaburzonym obrazem własnego ciała /osoba chorująca nie jest w stanie realnie się zobaczyć/ oraz ustaniem miesiączkowania. Ograniczeniom jedzenia mogą towarzyszyć nadmierne ćwiczenia fizyczne bądź wymioty. Choroba najczęściej rozpoczyna się w wieku dorastania, głównie dotyczy dziewcząt, choć chorują również chłopcy. Pacjenci często obsesyjnie koncentrują się na ilości spożywanych kalorii, mają obniżony nastrój lub są rozdrażnieni. Często występuje poczucie winy lub złość po spożytych posiłkach. Zaburzenie to wymaga stałej kontroli lekarskiej /kontrola podstawowych parametrów życia, leczenie farmakologiczne/, oraz psychoterapii indywidualnej, w przypadku młodzieży połączonej z terapią rodzinną.

 • Bulimia psychiczna

  Zaburzenie odżywiania polegające na występowaniu niekontrolowanych epizodów objadania, najczęściej połączonych z wymiotami, stosowaniem środków przeczyszczających, ćwiczeń fizycznych czy głodówek, mających na celu zredukowanie masy ciała. Zaburzenie rozwija się najczęściej w okresie dorastania, choć może wystąpić również w dorosłości. Chorują głównie kobiety. Początkiem zachorowania może być anoreksja, która z czasem przybiera postać bulimii. Zaburzenie wymaga stałej opieki lekarskiej i psychoterapii indywidualnej /w przypadku młodzieży połączonej z terapią rodzinną/.

 • Autyzm

  Charakteryzuje się całościowymi zaburzeniami rozwoju. Do spektrum autystycznego należy autyzm dziecięcy, autyzm atypowy i zespół Aspergera. Dzieci z tym zaburzeniem cechują znaczne trudności w interakcjach społecznych, nie rozumieją podstawowych zasad komunikowania się, unikają kontaktu wzrokowego i fizycznego, trudniej im wyrazić swoje potrzeby, często występują znaczne zaburzenia mowy, ograniczenia zainteresowań i powtarzalność zachowań. Zaburzenie to wymaga stałego leczenia psychiatrycznego i psychologicznego, zajęć wspomagających rozwój, pracy z rodziną oraz logopedą.

 • Tiki

  To powtarzające się szybkie, mimowolne skurcze mięśni, najczęściej twarzy lub kończyn górnych. Objawiają się w wieku dziecięcym lub dojrzewania, większość ma charakter przemijający. Czasami do tików ruchowych dołączają się tiki wokalne – chrząknięcia, pomrukiwania lub przymus wypowiadania wulgarnych słów /zespół Tourette’a/. Jeśli tiki zaburzają normalne funkcjonowanie wymagają leczenia. Leczenie polega na farmakoterapii i psychoterapii.
 • Depresja

  Zaburzenia depresyjne – to zaburzenia często występujące w populacji, chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w różnym wieku, czasami dotyczą dzieci, ale znacznie częściej młodzieży. Depresja może mieć charakter epizodu lub przebiegać w sposób nawracający. Depresja endogenna jest uwarunkowana biologicznie, a reaktywna występuje na skutek stresującego wydarzenia. Mogą występować wyłącznie okresy depresyjne lub zamiennie depresyjne i maniakalne. Objawy depresji: – obniżenie nastroju /płaczliwość lub rozdrażnienie/ – uczucie zmęczenia – ograniczenie zainteresowań – obniżone poczucie wartości /negatywna ocena siebie, swojego życia i swojej przyszłości/ – obniżenie sprawności myślenia, zapamiętywania i koncentracji uwagi – poczucie bezsensu, poczucie krzywdy lub winy – zaburzenia snu i łaknienia – myśli i tendencje samobójcze.

  Depresja wymaga leczenia psychiatrycznego, farmakologicznego /leki przeciwdepresyjne/ i/lub psychoterapii. W przypadku dzieci i młodzieży terapię indywidualną często łączy się z rodzinną.
 • Zaburzenia lękowe

  Zaburzenia lękowe należą do zaburzeń nerwicowych, mogących znacznie upośledzać normalne funkcjonowanie, wpływają na myślenie, zachowanie i emocje. Występują wśród dorosłych, ale też dzieci i młodzieży. Mogą mieć charakter: – ataku paniki – pojawiają się nagle, towarzyszy im przerażenie i objawy somatyczne jak palpitacje serca, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, mdłości, spłycenie oddechu i lęk przed śmiercią – pourazowych zaburzeń stresowych – występujących po traumatycznym doświadczeniu, towarzyszą im zwykle nawracające wspomnienia – fobii – najczęściej lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami lub otwartymi przestrzeniami, lęk społeczny – lęk przed tłumem, interakcjami z ludźmi lub szereg specyficznych fobii. Zaburzenia lękowe wymagają leczenia psychiatrycznego, często też farmakologicznego oraz psychoterapii. W przypadku dzieci i młodzieży poza terapią indywidualną wskazana jest również terapia rodzinna.

 • Fobie

  Zaburzenia nerwicowe, których głównym objawem jest lęk przed określonymi sytuacjami, przedmiotami czy zjawiskami i usilne próby unikania przyczyn go wywołujących. Fobie znacznie utrudniają funkcjonowanie. Lęk jest zawsze nadmierny, nieadekwatny do sytuacji, pomimo świadomości jego irracjonalności oraz zapewnień otoczenia o braku realnego zagrożenia.
  Podział fobii:
  – specyficzne – lęk przed zwierzętami np. arachnofobia /przed pająkami/, zamkniętymi pomieszczeniami – klaustrofobia, otwartymi przestrzeniami – agorafobia, lęk przed zranieniem, zabrudzeniem – mizofobia, chorobami, krwią – hemofobia, czy śmiercią oraz wiele innych
  – sytuacyjne – lęk przed wykonaniem jakiejś zawstydzającej czynności na oczach innych ludzi i nieumiejętność jej kontrolowania np. czerwienienie się, nadmierne pocenie, potrzeba oddania moczu lub zwymiotowania lub lęk przed oceną innych, byciem wyśmianym – socjofobia.
  Często lęk wywołuje już sama myśl o zagrażającej sytuacji. Fobie zazwyczaj łączą się z objawami somatycznymi np. przyspieszona akcja serca, nadmiernym poceniem się, zawrotami głowy, trudnościami z oddychaniem, suchością w ustach, szczękościskiem, poczuciem utraty kontroli nad własnym ciałem.
  Fobie wymagają psychoterapii, czasami łączonej z leczeniem farmakologicznym.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

  Inaczej nerwice natręctw, należą do zaburzeń lękowych i charakteryzują się występowaniem natrętnych myśli i/lub przymusowych czynności. Objawy te chory ocenia krytycznie jako bezcelowe, bezsensowne, musi je jednak wykonać, aby zmniejszyć narastający niepokój i napięcie. U dzieci krytycyzmu często nie ma, myślą bowiem w sposób bardziej magiczny i są przekonane, że wykonanie wielokrotnie jakiejś czynności uchroni je lub bliskich przed tragicznymi konsekwencjami.
  Obsesyjne myśli – najczęściej dotyczą przemocy, religii, seksualności oraz porządku /czystości/ i symetrii /układanie przedmiotów/, lęku przed zabrudzeniem i chorobą i niepewności czy wszystko wykonało się poprawnie.
  Kompulsje /przymusowe czynności/ – mają na celu zmniejszenie napięcia i zapobieganiu jakiemuś wydarzeniu np. przy obsesyjnym lęku przed zakażeniem bądź zabrudzeniem występuje nieustanne mycie rąk.
  Osoby dotknięte zespołem obsesyjno-kompulsyjnym /zespołem natręctw/ zwykle cierpią, gdyż nasilenie objawów nie pozwala im normalnie funkcjonować.
  Wymagają leczenia psychoterapeutycznego często wspomaganego leczeniem farmakologicznym /leki przeciwdepresyjne/. W przypadku dzieci i młodzieży terapia indywidualna jest łączona z terapią rodzinną.

Kontakt

Gabinet Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

MAGDALENA ZDENKOWSKA-PILECKA - lekarz psychiatra

+48 602 696 771

kontakt@psychiatrakrakow.net

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości